facebook

Kiidu in e-Commerce Week 2017 by ETDA
Posted on November 14, 2017

Kiidu News :

บริษัท คีดู (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ) หรือ ETDA ให้เข้าร่วม งาน e-Commerce Week 2017 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความรู้ความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย และเพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ซึ่งทางคีดูซึ่งเป็นบริษัทจัดหาพี่เลี้ยงเด็กและแม่บ้านคุณภาพ ที่ทำงานภายใต้แนวคิด social enterprise ที่มุ่งหวังสร้างโอกาส และสร้างสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการให้บริการเพื่อความสะดวก เรามีความมุ่งหวังในการพัฒนาสังคมออนไลน์ไปควบคู่กับนโยบายของประเทศ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

ทั้งนี้สามารถมาพบกับเราได้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1-3 ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.30 น. ค่ะ

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ฟรีที่ https://www.etda.or.th/ecommerceweek2017/index.html#confrence

Kiidu connects parents to the most reliable and qualified nannies in Thailand. ศูนย์รวมพี่เลี้ยงเด็ก/แม่บ้านคุณภาพ มาตรฐานตรงใจ

whatsapp
phone number
>