facebook

Kiidu เข้าร่วมกิจกรรมกับ ImpacTech Accelerator Program
Posted on October 16, 2017

ในวันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 คุณอัลเฟีย ผู้บริหารบริษัท คีดู (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำสัปดาห์ของ ImpacTech Accelerator Program ซึ่งจัดขึ้นเพื่อการพบปะและปรึกษาหารือกันระหว่างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในประเทศไทย ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ณ Launchpad อาคารเศรษฐีวรรณ 

ในครั้งนี้เป็นหัวข้อ Branding และ Marketing โดยผู้บรรยายครั้งนี้ คือ คุณ Claire Souchet จากบริษัท LR Paris ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลงานออกแบบและการสร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เราได้วิธีการที่น่าสนใจในการวิเคราะห์แบรนด์ของเราเอง รวมทั้งเป็นช่องทางในพัฒนาตัวแบรนด์ของเราเองในระยะยาวอีกด้วย ในการนี้คุณแคลร์ก็ได้ให้ความสนใจในบริการของ Kiidu และทางเราก็จะได้ขอคำปรึกษาในโอกาสต่อไป

whatsapp
phone number
>