facebook

Kiidu in ImpacTech Accelerator Program #Amelie Yan-Gouiffes
Posted on December 12, 2017

Kiidu in ImpacTech Accelerator Program

with Amelie Yan-Gouiffes 


 

ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม ผู้บริหารบริหารคีดู (ประเทศไทย) จำกัด คุณอัลเฟีย สโตรฮัล ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ ImpacTech โดยเป็นการเตรียมความพร้อมในการขึ้นเวทีนำเสนอภาพรวมและผลประกอบการ รวมถึงความเป็นไปได้ในการเติบโตของบริษัทในต้นปีหน้า ซึ่งการนำเสนอครั้งนี้สำคัญต่อการเติบโตของบริษัทสตาร์ทอัพเป็นอย่างยิ่ง เพราะหมายถึงการร่วมทุนและการขยายกิจการในอนาคต 

ในการนี้พวกเราเหล่าสตาร์ทอัพมีโอกาสได้พบกับคุณเอมิลี โค้ชด้านการพูดอย่างมืออาชีพมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียบเรียงข้อมูลให้ง่ายต่อการเข้าใจ, การพูดให้น่าติดตาม และการปิดการนำเสนออย่างน่าประทับใจ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

 

 

อีกทั้งคุณเอมิลียังเคยใช้บริการพี่เลี้ยงเด็กของคีดูมาก่อน จึงให้คำแนะนำที่สามารถนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดีต่อบริการของเรา

whatsapp
phone number
>