ร่วมงานกับKiidu

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. บัตรประชาชน(ID/Passport)

2. วุฒิการศึกษา, ประวัติการทำงาน(Academic Certificate/Resume)

3. จดหมายรับรองจากนายจ้าง(ถ้ามี)

*มีค่าสมัคร 500 บาท (ค่าเทรนนิ่ง 300บาท และค่าตรวจอาชญากรรม200บาท)

 

สามารถมาสมัครได้ที่ออฟฟิสบริษัทKiidu 

BTSเอกมัย ทางออก3 ตามแผนที่ด้านล่าง