ทำความรู้จักช่วงวัยในวัยเด็กเล็ก “Stage of Childhood”

คุณพ่อคุณแม่ จะเลือกพี่เลี้ยงอย่างไร ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของลูกเรา?

จากการที่ คีดู ได้รวบรวมสถิติจากการให้บริการการจัดหาพี่เลี้ยงมากว่า 10 ปี วัยเด็กที่เราจะพูดถึงและส่วนมากคุณพ่อคุณแม่มีความต้องการพี่เลี้ยงเด็ก จะเป็นเด็กในช่วงอายุตั้งแต่ แรกเกิด ไปจนถึงอายุ 6 ปี เพราะเป็นช่วงวัยที่ควรต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด และ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักการแบ่งเกณฑ์ช่วงวัยในวัยเด็ก(Stage Of Childhood) อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม พี่เลี้ยงเด็กหลาย ๆ คนเข้าใจว่า ก็เป็นเพียงหนึ่งตำแหน่งที่เข้ามาช่วยเลี้ยงดูลูกของเรา เพียงแค่ขอคนที่ทำงานเป็นเท่านั้นก็เพียงพอ แต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีพี่เลี้ยงเด็กที่ทำงานเป็น และ มีความชำนาญในการเลี้ยงเด็กเฉพาะแต่ละช่วงวัย ดังนั้น เรามาดูกันว่าเกณฑ์ในการแบ่งช่วงวัยในวัยเด็กเป็นอย่างไรบ้าง

เกณฑ์อายุของเด็กช่วงวัย แรกเกิด – 6 ปี

1. เด็กแรกเกิด (Newborn) อายุระหว่าง 0-3 เดือน 

ลักษณะเด่น: เด็กในวัยนี้เป็นช่วงวัยสั้น ๆ เพียง 3 เดือน แต่เป็น 3 เดือนที่มีความสำคัญมากเพราะอวัยวะของเด็ก ๆ เกือบทุกส่วนจะยังไม่แข็งแรงนัก โดยปกติแล้วลูกจะอยู่กับคุณแม่อย่างใกล้ชิด

พี่เลี้ยงถือเป็นผู้ช่วยคุณแม่ได้อย่างดี ซึ่งหน้าที่มักจะเป็นการดูแลเด็ก ๆ และช่วยคุณแม่ให้การเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการช่วยคุณแม่เตรียมน้องเข้าเต้าเพื่อกินนม ดังนั้น หากคุณแม่กำลังมองหาผู้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงสักหนึ่งคน ควรจะเป็นพี่เลี้ยงที่ดูแลเด็กแรกเกิด (Newborn) โดยเฉพาะ 

2. เด็กทารก (Infant) อายุระหว่าง 3-12 เดือน 

ลักษณะเด่น: ช่วงวัยนี้เด็ก ๆ จะเริ่มมีพัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของกล้ามเนื้อและด้านสติปัญญา แต่เป็นเพียงเรื่องง่าย ๆ เช่น มีความจนจำมากขึ้น สามารถออกเสียงได้หลากหลาย และ ร่างกายจะแข็งแรงขึ้น คอเริ่มแข็งแรงขึ้นอุ้มท่าต่าง ๆ ได้

พี่เลี้ยงควรเป็นผู้ที่ช่วยคุณแม่สามารถลดความกังวลลงได้มากกว่าช่วงวัยแรกเกิด แต่ก็ยังต้องระวังเรื่องความปลอดภัย ดังนั้นพี่เลี้ยงสามารถเป็นพี่เลี้ยงที่ดูแลในช่วงแรกเกิดหรือ พี่เลี้ยงทารกก็ได้เช่นกัน

3. เด็กเล็ก (Toddler) อายุระหว่าง 1-3 ปี

ลักษณะเด่น: เป็นช่วงที่เด็ก ๆ สามารถจำเสียง เลียนแบบเสียง และเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วมากขึ้น เช่นเดินคลานได้ มีการเรียกออกเสียงได้มากขึ้น จดจำใบหน้าสถานที่ต่าง ๆ ได้ดี การทานอาหารยังคงเป็นนมแม่ หรือ นมผง และมีอาหารอ่อน ๆ ชนิดอื่น ที่สามารถทานได้

พี่เลี้ยงที่ดูแลเด็กในช่วยวัยเด็กเล็ก ควรเป็นพี่เลี้ยงที่มีความสามารถในการดูแลเด็ก ๆ ได้อย่างดี มีแรงที่ช่วยดูแล จับเด็ก ๆ ได้ทัน ที่สำคัญนอกจากจะดูแลเด็กได้แล้วถ้ามีทักษะในการเตรียมอาหารเพิ่มเติม หรือ ทักษะด้านการสื่อสารภาษาที่สาม ก็จะทำให้เด็ก ๆ เกิดการจดจำและเรียนอยู่ภาษาได้ง่ายอีกด้วย

4. เด็กวัยอนุบาล (Pre-School) อายุระหว่าง 3-5 ปี

ลักษณะเด่น: เด็กวัยอนุบาล เป็นวัยที่เริ่มเตรียมตัวสำหรับการเข้าโรงเรียนและการเรียนรู้ ร่างการแข็งแรงเต็มที่ที่สุดในวัยเด็กเล็ก เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น อยากลองเล่นกิจกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

พี่เลี้ยง ที่เหมาะสม ควรเป็นพี่เลี้ยงที่มีความเข้าใจและทักษะในการเลี้ยงเด็กได้อย่างดี และที่สำคัญเนื่องจากเป็นช่วงวัยที่กำลังเข้าสู่การเรียนรู้ พี่เลี้ยงควรเป็นพี่เลี้ยงติวเตอร์ หรือ พี่เลี้ยงที่ขับรถได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ และ การไปรับไปส่งให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

Recognizing and Appreciating Nannies

เพราะเด็กแต่ละช่วงวัยมักจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไป ทั้งเรื่องของร่างกาย พัฒนาการ และความคิด พี่เลี้ยงควรเป็นผู้ช่วยที่เหมาะสมที่สุดในการช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลเด็ก ๆ ให้ปลอดภัย และมีพัฒนาการที่ดีไปในเวลาเดียวกัน คีดู เราให้บริการจัดหาพี่เลี้ยงเด็กมากความสามารถ ที่มีทักษะการเลี้ยงเด็กเป็นพื้นฐานและมีทักษะเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย

Share this article:
you may also like
>