IQ & EQ พัฒนาการรอบด้าน ที่คุณพ่อ คุณแม่ เสริมสร้างพัฒนาการได้

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักว่า IQ และ EQ คืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร

IQ หรือ Intelligence Quotient

คือ ความฉลาดและความสามารถด้าน สติปัญญา ตรรกกะการคำนวณ การใช้เหตุผล รวมไปถึงการเชื่อมโยง สิ่งต่าง ๆ ดังนั้นความสามารถส่วนนี้ แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนของการเรียนรู้ และ การศึกษาด้านวิชาการ

EQ หรือ Emotional Quotient

คือความสามารถด้านการรับรู้ทางอารมณ์ จิตใจ แล้วการพัฒนาในส่วนของความคิดความรู้สึก แม้ว่าจะดูว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ แต่ก็มีความสำคัญไม่แพ้ IQ เลย เพราะเป็นส่วนที่ส่งเสริมเรื่องของการเข้าสังคมให้กับเด็ก ๆ เรื่องของการควบคุมอารมณ์ และการมีสมาธิ นั้นช่วยส่งเสริมด้านการเรียนได้ และ ทำให้เด็ก ๆ มีความพร้อมในการเรียนรู้

เราพอรู้ว่า IQ กับ EQ แตกต่างกันอย่างไร คำถามที่มักพบได้บ่อยคือ IQ และ EQ ของลูกน้อยควรมีแค่ไหน หรือ ควรอยู่ในระดับใด วันนี้ Kiidu พามาดูคำตอบกัน

อันดับ 1 เรื่อง พี่เลี้ยงเด็ก ต้อง Kiidu Nanny

โดยปกติเราจะวัดระดับ IQ และ EQ ก็ต่อเมื่อเราต้องการทดสอบพัฒนาการของเด็ก ๆ แต่ในบางกรณีก็สามารถวัด EQ ได้เมื่อลูกน้อยมีอารมณ์ที่แปรปรวนหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว หรือ ผิดปกติจากเดิมไป ที่เราพอสังเกตเห็นได้

พัฒนาการทางด้าน EQ หรือ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความคิดความรู้สึกนั้นโดยปกติจะวัดโดยแบบทดสอบ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาการในส่วนนี้ยังสามารถพัฒนาได้ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่พ่อแม่ หรือ บางครอบครัวที่มีพี่เลี้ยงเด็ก หรือ โดยเฉพาะพี่เลี้ยงเด็กกึ่งติวเตอร์ จะสามารถช่วยพัฒนา EQ ให้ลูกน้อยได้ เช่น การออกกำลังกาย ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อให้เปิดมุมมอง รวมไปถึงการทำศิลปะหรือดนตรีสร้างสรรค์ต่าง ๆ 

พัฒนาความฉลาดในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องของการคำนวณ และ เหตุผล หรือ IQ

โดยปกติทุกคนจะมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด และพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ ดังนั้นการวัดผลในช่วงวัยที่เหมาะสมสำหรับเด็กจะอยู่ในช่วงวัย 6 -16 ปี

ระดับค่า IQ ของลูกน้อยโดยเฉลี่ย ตามเกณฑ์ปกติ ตามข้อมูลจากเว็บไซต์โรงพยาบาลเปาโล

90 – 109 เป็นค่า IQ ที่ปกติ

80 – 89 เป็นค่า IQ เป็นค่าที่ต่ำกว่าปกติเล็กน้อย คือ สามารถเรียนรู้ได้ปกติ แต่อาจช้ากว่าเล็กน้อยในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านวิชาการ

70 – 79 เป็นค่า IQ ที่ต่ำผิดปกติ คือ มีความบกพร่องทางสติปัญญา

คุณพ่อคุณแม่ หรือ พี่เลี้ยง สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการในส่วนนี้ได้ จากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านวิชาการ และ กิจกรรมสันทนาการ เช่น การคิดเลขง่าย ๆ การระบายสี การเล่นเกมเสริมทักษะ ต่อจิ๊กซอว์ การต่อเลโก้ เป็นต้น

รู้แบบนี้แล้ว เราในฐานะพ่อแม่ ควรช่วยเสริมสร้างทักษะให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่ดีตามเกณฑ์เพื่อพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน หรือ การใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อลูกมีความพร้อมกับทุกสถานการณ์ พ่อและแม่่ก็จะหายห่วง

KIIDU เราใส่ใจเรื่องพัฒนาการของเด็ก ในทุกด้าน ไม่น้อยไปกว่าการดูแลเอาใจใส่ เพราะเราให้บริการคัดกรองพัฒนาพี่เลี้ยง เพื่อให้ตอบโจทย์กับทุกครอบครัว มามากกว่า 10 ปี ทำให้เรามีบริการการจัดหา พี่เลี้ยง พี่เลี้ยงกึ่งแม้บ้าน ติวเตอร์ รวมไปถึงพี่เลี้ยงกึ่งติวเคอร์ ที่มีความสามารถในการสอน และ ดูแล ไปในเวลาเดียวกัน

Share this article:
you may also like
>